Dofinansowania

scroluj w dół

Akademia Szkoleniowa B&K jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
pod numerem 2.24/00048/2010.
Dzięki temu uczestnicy kursów fryzjerskich mogą starać się o dofinansowanie, a nawet całkowite pokrycie kosztów szkolenia.

 

Dofinansowanie na szkolenia z Urzędu Pracy (osoby bezrobotne):

 • Aby skorzystać z dofinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy należy posiadać status osoby bezrobotnej.
 • Po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej należy zgłosić się do działu szkoleń właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Pracy.
 • We wniosku otrzymanym z Urzędu Pracy należy wpisać rodzaj szkolenia oraz zaznaczyć instytucję, która ma to szkolenie przeprowadzić (w tym wypadku Akademia Szkoleniowa B&K s.j. S. Kublin, M. Laskowski).
 • Po złożeniu wniosku Urząd Pracy ma od 7 do 30 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu. W tym czasie Akademia przesyła wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące szkolenia.
 • Po wydaniu decyzji Urząd Pracy skierowuje (bądź nie) bezrobotną/bezrobotnego na szkolenie.

 

Dofinansowanie na szkolenia z Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (pracodawcy oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę):

 • O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla sienie i swoich pracowników.
  Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę (nie jest ważny wymiar etatu), a pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (nie ma znaczenia wymiar etatu)
 • we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) należy złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS
 • Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej

 

Refundacja sprzętu fryzjerskiego:

Schemat starań o refundację z Urzędu Pracy na sprzęt SPA MIST, MICRO MIST, ROLLER BALL w przypadku stworzenia nowego stanowiska pracy:

 • Pracodawca wypełnia i składa we właściwym Urzędzie Pracy wniosek na urzędowym druku.
 • Komisja Urzędu Pracy rozpatruje wniosek.
 • W przypadku wyrażenia zgody pracodawca podpisuje umowę z Urzędem.
 • Pracodawca zakupuje sprzęt z własnych środków i zatrudnia bezrobotnego na nowe stanowisko.
 • Pracodawca wystawia Fakturę Vat Urzędowi Pracy.
 • Komisja z Urzędu Pracy przyjeżdża na kontrolę do salonu pracodawcy.
 • Jeśli komisja nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości Urząd Pracy opłaca FV a więc zwraca środki wykorzystane na zakup sprzętu przez pracodawcę.

 

WARUNEK:

Pracodawca musi zatrudnić pracownika na umowę o pracę, na pełny etat i utrzymać przez 24 miesiące (2 lata). Kwota refundacji może sięgać nawet 20 000 zł brutto.
W zależności od Urzędu Pracy, powyższy schemat może się nieco różnić od działań właściwych przy refundacjach.

 

WAŻNE
Powiatowe Urzędy Pracy dysponują środkami na początku roku – wyczerpanie środków przeznaczonych na dany cel spowoduje, że trzeba będzie czekać na kolejną szansę przez cały kolejny rok!
Nie marnuj czasu! Już teraz zastanów się jakie urządzenia fryzjerskie są niezbędne w Twoim salonie i złóż wniosek o refundację!

 

Więcej informacji oraz pomoc w rozpisywaniu wniosków:

Magdalena Wołoszyńska
manager ds. szkoleń
tel.: (32) 206 48 70 w. 202
(+48) 600 892 736
e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl

© Berendowicz&Kublin 2023 Wykonanie: Getso.pl