1. Organizatorem szkolenia jest spółka pod firmą Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S. Kublin, M. Laskowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000253780.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://www.berendowicz-kublin.pl/szkolenia-fryzjerskie/programy-szkolen-fryzjerskich/
 3. Oferta szkoleniowa określa w szczególności przedmiot szkolenia, wysokość ceny na szkolenie, termin oraz miejsce szkolenia.
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.berendowicz-kublin.pl/szkolenia-fryzjerskie/kontakt/ lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z menedżerką ds. szkoleń:
  tel.: (32) 206 48 70 w.202 lub (+48) 600 892 736
  e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl
 6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dane szkolenie w danym terminie jest zamknięta.
 7. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz produkty Marki Schwarzkopf wykorzystywane podczas kursu.
 8. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 9. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapłata przez uczestnika całości kwoty w przypadku szkoleń 1 i 2 dniowych lub zadatku w kwocie 50% w przypadku szkoleń powyżej 5 dni, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy Organizatora:
  Dane do przelewów:
  Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna
  S. Kublin, M. Laskowski
  ul. Plebiscytowa 14/1
  40-035 Katowice
  Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 09 1090 2138 0000 0001 1500 9816
  Rachunek bieżący walutowy w EUR
  02 1090 2138 0000 0001 1520 8695
 10. Zapłata za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionego przez Organizatora dokumentu księgowego przed zakończeniem szkolenia. Uiszczony przez uczestnika zadatek zalicza się w poczet ceny za dane szkolenie.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania rabatów oraz promocji na szkolenia. Rabaty oraz promocje nie łączą się.
 12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu poprzez poinformowanie Organizatora mailowo na adres: szkolenia@berendowicz-kublin.pl.
 13. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie do 14 dni przez rozpoczęciem szkoleniu uczestnik zachowuje prawo do zwrotu 100% zapłaconej ceny za szkolenie.
 14. Organizator zachowuje prawo do otrzymania pełnej ceny za szkolenie w przypadku rezygnacji przez uczestnika za szkolenie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz nieobecności uczestnika na szkoleniu.
 15. W szczególnych przypadkach Organizator może zgodzić się na wykorzystanie ceny zapłaconej przez uczestnika na udział w innym szkoleniu organizowanym przez Organizatora lub zwrot ceny zapłaconej przez uczestnika za szkolenie, w którym uczestnik nie wziął udziału.
 16. Organizator może odwołać szkolenie w przypadku nie uzbierania się grupy przynajmniej 4 os. Uczestnikom przysługuje wtedy zwrot zapłaconej  ceny za szkolenie.
 17. Opłata za całość szkolenia Long Staż, Mini Long i Man’s Long Staż musi nastąpić najpóźniej na 3 tygodnie przed zakończeniem szkolenia
 18. Reklamacja usług szkoleniowych jest przyjmowana w biurze głównym Organizatora w dniu wykonania usługi szkoleniowej.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik szkolenia.
© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl